"Ως ανθρώπινα όντα, η μεγαλοσύνη μας κείτεται όχι τόσο πολύ στην ικανότητά μας να αναμορφώσουμε τον κόσμο – αυτός είναι ένας μύθος της ατομικής εποχής - όσο στο να αναμορφώνουμε τους εαυτούς."

ΜΕΛΛΟΝ

EΣΩΠΙΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Η λειτουργία μιας πρότυπης οικολογικής κατασκήνωσης αποτελεί από μόνη της ένα υπόδειγμα για το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Συνθέτοντας ένα γόνιμο περιβάλλον διαλόγου, συνύπαρξης, συνεργασίας και ανταλλαγής δεξιοτήτων και γνώσεων μεταξύ ανθρώπων όλων των ηλικιών, ευελπιστούμε στη δημιουργική σύσφιξη των σχέσεων που θα μπορούσε να αποδώσει μελλοντικά πολλούς καρπούς, σε σχέση με την ανάπτυξη μιας παιδείας συνεργασίας στα πλαίσια της εθελοντικής ανταποδοτικότητας και προσφοράς. Η όλη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργιάς της κατασκήνωσης αποτελεί από μόνη της ένα σημαντικό γεγονός, που ανοίγει πολλές προοπτικές συνεργασίας σε διαπροσωπικό και σε διατοπικό επίπεδο. Η ζύμωση που θα προκύψει από τις διαδικασίες πρακτικής συνεργασίας (πχ το χτίσιμο ενός καταλύματος, οργάνωση δραστηριοτήτων) θα μπορούσε να αποτελέσει τη μαγιά για τη δημιουργία μιας πρότυπης οικοκοινότητας.